RUSLAŞDIRILMAQ

məch. köhn. Rus dili və mədəniyyəti qəbul etdirilmək.
RUSLAŞDIRILMA
RUSLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях