RUZMANƏ

günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli.
RUZMAN
RUZU