SÜRMƏ

SÜRMƏ I is. [ fars. ] Qaşa və gözə çəkilən qara rəng. Səhər dura sürmə çəkə gözünə; Birçəklərin həlqə qoya üzünə (M.P.Vaqif).

SÜRMƏ II is. Taxıl əvəzinə sünbüldə əmələ gələn alaq bitkisi. Taxılda çoxlu sürmə olduğundan çörək də qara çıxmışdı.

SURƏT
SÜRMƏK

Значение слова в других словарях