SIÇRAYIŞ

скачок, прыжок
SIÇRATMAQ
SIFIR

Digər lüğətlərdə