sadə veksel

Solo

Vekselverənin, vekseldə göstərilmiş pul məbləğini tələb edildikdə və ya müəyyən edilmiş digər bir vaxtda vekselsaxlayana şərtsiz ödəyəcəyi barədə öhdəliyini ifadə edən qiymətli kağız

sadə poçt göndərişi
sağlamlıq imkanları məhdud şəxs