SADAT

seyidlər; doğruluq, doğru, haqq, insaf (əsli «sədad»dır).
SADAİL
SADATXAN

Значение слова в других словарях