SAFDİL

[ ər. saf və fars. dil] bax safürəkli.
[Həsənqulu bəy:] …İndi mən onu demək istəyirəm ki, həmin o kənarda oturan Məşədi İbad həmin o safdil adamların ən böyüyüdür. Ü.Hacıbəyov.
Otağın rahat və uyğunluğundan, qulluqçunun safdil və gözəlliyindən başqa, student üçün bir ayrı məsələ də var: bu da xanımın xoşsifətliyidir. Çəmənzəminli.

□ Safdildən – ürəkdən, təmiz qəlblə, səmimi olaraq, səmimiyyətlə.
…Otello dəxi ona aşiq olmağını bildirib, bir-birinə safdildən məhəbbət bağladılar. F.Köçərli.

Синонимы

  • SAFDİL safdil bax safürəkli
  • SAFDİL səmimi — ürəyiaçıq
SAF-ÇÜRÜK
SAFDİLLİLİK

Значение слова в других словарях