SALLANA-SALLANA

качаясь, раскачиваясь
SALLAMAQ
SALLANMAQ

Digər lüğətlərdə