SILK

silk1

n 1. ipək, ipək parça; 2. ipək ip / sap; dressed in ~ ipək geymiş

silk2

adj ipək; a ~ dress / scarf / stocking ipək paltar / şərf / corab

SILENT
SILKWORM

Значение слова в других словарях