SİLK

ə. 1) məftil; 2) iplik, ip; təsbehin ipi; 3) sıra, cərgə, düzüm; 4) yol, məslək; 5) ictimai təbəqə.

SİLİ
SİLL

Значение слова в других словарях