SİLK

is. [ ər. ]
1. Feodalizm dövründəki sinfi münasibətlər əsasında meydana gələrək, varislik hüquq və vəzifələri qanunən möhkəmlənmiş ictimai qrup, təbəqə. İmtiyazlı silklər.
2. Ümumiyyətlə, ictimai qrup, təbəqə, zümrə. Çünki Kərbəlayı Səlim bir mömin … adam idi.
İstədi ki, oğlu molla olub üləma silkinə daxil olsun. M.F.Axundzadə.
…Gündə min dəfə Allaha şükür və səna eləyirəm ki, ana dillərini bilməyən və iş görməyən müsəlman müəllimlərinin silkindən çıxıb alim, qabil və çalışan qlasnilərə yoldaş oldum. “Mol. Nəsr.
[Qocanın] …qiyafəsindən hansı silkə mənsub olduğu belə sezilmirdi. Çəmənzəminli.

Синонимы

  • SİLK SİLK Əynindəki paltar solmuş, yıpranmış, qiyafəsindən hansı silkə mənsub olduğu belə sezilmirdi (Çəmənzəminli); TƏBƏQƏ [Pavluşa:] Bu meyxana yuxan təb
  • SİLK zümrə — təbəqə

Омонимы

  • SİLK SİLK I is. [ ər. ] İctimai təbəqə. Onun hansı silkə mənsub olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. SİLK II f
SİLİSTÇİ
SİLKƏLƏMƏ

Значение слова в других словарях