SİLK

SİLK Əynindəki paltar solmuş, yıpranmış, qiyafəsindən hansı silkə mənsub olduğu belə sezilmirdi (Çəmənzəminli); TƏBƏQƏ [Pavluşa:] Bu meyxana yuxan təbəqə üçün deyil (M.S.Ordubadi); ZÜMRƏ Nurməhəmmədin kübarlar zümrəsinin içindən çıxması, Xosrovun nifrət etdiyi bir sinfin övladı olması da onun haqqında yaxşı rəyini, ona olan inamını sarsıda bilməz (M.İbrahimov).

SİLİSTÇİ
SİLL

Значение слова в других словарях