SİMLİ

SİMLİ I sif. Metal teli olan. Dinsin simli kaman, dinsin simli tar; Səndən neçə-neçə igid danışsın (C.Novruz).

SİMLİ II sif. Yarası simləmiş. O, simli ayağını zorla hərəkət etdirirdi.

SİMA
SİN

Значение слова в других словарях