TƏRƏKƏMƏ

TƏRƏKƏMƏ I is. Köçəri həyat sürən etnik qrupun adı. Aran tərəkəmələri qoyunlarını oraya, yaylağa apararlar (N.Vəzirov).

TƏRƏKƏMƏ II is. mus. Azərbaycan xalq havası.

TƏR
TƏRK

Значение слова в других словарях