TƏRLƏMƏK

TƏRLƏMƏK I f. Tər tökmək. İlin hər fəslində tərləyirəm.

TƏRLƏMƏK II f. Xərcləmək, ödəmək. Ay yoldaş, bir az tərləmək lazım gəlir, sənə havayı iş görmürlər (H.Nəzərli).

TƏRK
TƏRS

Значение слова в других словарях