TƏRZ

TƏRZ I is. [ ər. ] qram. Fellə ifadə olunan hərəkətin məna hüdudu. Azərbaycan dilində də felin tərz kateqoriyası vardır.

TƏRZ II is. [ ər. ] Şəkildə, formada. Onun dodaqları xəfif bir tərzdə titrəyirdi (M.Hüseyn).

TƏRS
TƏSİRLİ

Значение слова в других словарях