TİKİLMƏK

TİKİLMƏK I f. Paltarı hazırlamaq; bina qurmaq. Günəşin üzünə baxdı otaqlar; Evimiz tikildi, bitdi müxtəsər (M.Müşfiq).

TİKİLMƏK II f. Dağılmaq, yıxılmaq. Evimiz tikildi, uşağı işdən qovublar.

TİK
TİN

Значение слова в других словарях