TOXUNMAQ

TOXUNMAQ I f. Hörülmək. Bu yun corablar qəşəng toxunub.

TOXUNMAQ II f. Dəymək, təmas etmək. Ona toxunmasın o soyuq əllər; Mənim sarayımdır yüksək əməllər! (S.Vurğun).

TOXUNMAQ III f. Təhqir etmək, sataşmaq, pərt etmək. Sənə lağ edəndə mənim də qəlbimə toxunur (C.Gözəlov).

TOXUMAQ
TON

Значение слова в других словарях