TON

TON I is. [ yun. ] mus. Avaz, səs. Hafiz Sədirzadə “Bayatı Şiraz” muğamını son dərəcədə sərbəst və lirik tonla ifa etdi.

TON II is. [ fr. ] 1000 kq-a bərabər çəki vahidi. O bu il 18 ton pambıq yığmağa söz vermişdir.

TON III is. [ yun. ] Tərz, üslub, əda. Sən mənimlə nə üçün bu tonda danışırsan?

TOXUNMAQ
TOP

Значение слова в других словарях