UÇUŞMAQ

qarş.
1. Birlikdə, bir-birlərinə qarışaraq uçmaq.
Uçuşurdu yanaşı; Göyərçinlə qızılquş! Ə.Cavad.
Hinin üstündəki göyərçinlər, çardaqdakılardan da bir neçəsi həmin saat uçuşub həyətə qondular. M.Rzaquluzadə.

2. məc. Saçmaq, çıxmaq.
[Kərim baba] …Qalın iri dodaqlarında daşqın sevinc qığılcımları uçuşaraq: – Qızılquş, balasını bu səslə çağırır, – dedi. A.Şaiq.

3. Yelləncəkdə yellənmək.

Синонимы

  • UÇUŞMAQ dağılışmaq
  • UÇUŞMAQ qalxışmaq — yüksəlişmək
  • UÇUŞMAQ axışmaq — yığışmaq — toplaşmaq
UÇUŞMA
UD₁

Значение слова в других словарях