ULCERATE

v 1. tib. yara / xora törətmək; Some drugs can ulcerate the stomach lining Bəzi dərmanlar mədənin divarlarında xora törədə bilər; 2. xarab / məhv / tələf etmək; mənəviyyatca korlamaq / pozmaq

ULCER
ULCERATION