ULDUZVARİ

sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan.
ULDUZU
ULTİMÁTUM

Значение слова в других словарях