UNADMITTED

adj tanınmamış, qəbul edilməmiş

UNADDRESSED
UNADOPTED