USUAL

adj adi, həmişəki; the ~ terms adi şərtlər; as ~ həmişə olduğu kimi

USHERESS
USUALLY