UXORICIDE

n 1. arvadını öldürən; 2. arvadını öldürmə

UXORIAL
UXORIOUS