UYĞUNLAŞMA

I
сущ. от глаг. uyğunlaşmaq ; адаптация; приспособленность приспосабливание
II
прил. приспособленческий. Uyğunlaşma siyasəti приспособленческая политика
UYĞUNLAŞDIRMAQ
UYĞUNLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə