VÜCUD

\[ər.\] сущ. 1. хьунухь, авай затӀ, аваз хьунухь, хьун; vücuda gəlmək арадал атун, туьремиш хьун, хьун; vücuda gətirmək арадал гъун, яратмишун, туьретмишун; 2. беден, жендек, тан, организм; 3. кас, инсан.
VURUŞMAQ
VÜCUDLU

Digər lüğətlərdə