VƏHŞİLƏŞMƏ

f.is. кил. vəhşiləşmək.
VƏHŞİCƏ(SİNƏ)
VƏHŞİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə