VƏHDƏT

сущ.
1. единство, целостность, единое целое. Partiya ilə xalqın vəhdəti единство партии и народа, güc vəhdətdədir сила в единстве
2. общность. Görüşlərin vəhdəti общность взглядов
3. устар. тождество
VƏHDANİYYƏT
VƏHİD

Digər lüğətlərdə