VƏLVƏLƏ

сущ. переполох, тревога, смятение, суматоха, паника; vəlvələ düşmək переполошиться; vəlvələ salmaq вызвать переполох, панику; canına (ъисминя) vəlvələ düşmək переполошиться, быть охваченным страхом; canına vəlvələ salmaq kimin вселить тревогу в кого-л. ; переполошить, вызвать страх, напугать кого
VƏLLİK
VƏN

Digər lüğətlərdə