VACANT

adj 1. boş, tutulmamış; a ~ hotel room / seat boş mehmanxana otağı / oturacaq (teatrda və s.); 2. vakant, boş (vəzifə haq.); a ~ position boş vəzifə; ~ professorship vakant / boş professor vəzifəsi; 3. boş / asudə vaxt; ~ hours asudə saatlar; 4. etinasız, ifadəsiz, laqeyd; ~ eye etinasız baxış; ~ face laqeyd / ifadəsiz sifət

VACANCY
VACANTLY