VACANTLY

adv diqqətsiz, fikri dalğın-dalğın; to look ~ dalğın-dalğın baxmaq

VACANT
VACATE