VACATIONIST

n məzuniyyətçi, məzuniyyətdə olan adam

VACATION
VACCINATE