VACATION

vacation1

n 1. (of) tərk etmə, boşaltma; ~ of a position vəzifəni boşaltma, istefaya getmə; 2. kanikul; məzuniyyət; fasilə (işdə); to be on ~ kanikulda / tətildə olmaq; long / summer ~ yay kanikulu / tətili; Christmas ~ milad / qış tətili; two weeks’ ~ ikihəftəlik məzuniyyət

vacation2

adj məzuniyyət, tətil, kanikul; ~ pay məzuniyyət pulu; ~ time məzuniyyət / tətil vaxtı

vacation3

v amer. məzuniyyət götürmək / keçirmək; He vacationed in Turkey O, məzuniyyətini Türkiyədə keçirdi

VACATE
VACATIONIST