VACILLATE

v tərəddüd etmək, qətiyyətsizlik göstərmək; to ~ between hope and fear ümidlə qorxu arasında tərəddüd etmək / qətiyyətsizlik göstərmək

VACCINE
VACILLATING