VACUOUSLY

adv mənasız, mənasız olaraq, məzmunsuz, gic-gic, axmaq-axmaq, boş-boş

VACUOUS
VACUOUSNESS