VALIANT

valiant1

n igid, qoçaq, qəhrəman, ürəkli (adam)

valiant2

adj 1. qoçaq, igid, cəsur, mərd (adam haq.); 2. qəhrəman, şücaətli

VALET
VALID