VALUABLE

valuable1

n (adət. pl) qiymətli şey, daş-qaş, cavahirat, qızıl-gümüş

valuable2

adj 1. qiymətli, dəyərli; a ~ picture qiymətli / dəyərli şəkil; 2. əhəmiyyətli; ~ advice / help əhəmiyyətli məsləhət / kömək

VALOUR
VALUATION