VALUELESS

adj heç nəyə dəyməyən, gərəksiz, mənfəətsiz, dəyərsiz

VALUED
VALUER