VAPOUR

vapour1

n 1. buxar, buğ; buxarlanma, buğlanma; alcohol ~s şərab / çaxır buxarı; 2. duman; to disappear as ~ duman kimi yox olmaq; 3. xülya, xam xəyal, uydurma

vapour2

adj buxar; ~ pressure buxar təzyiqi

vapour3

v 1. buxarlanmaq, buğlanmaq; 2. buraxmaq (buğ, buxar, tüstü və s.); 3. boşboğazlıq etmək, laqqırtı vurmaq, çərənləmək, boş-boş danışmaq

VAPOROUS
VAPOUR-BATH