VELǗR

[ fr. ]
1. toxuc. Drapın, məxmərin ən yaxşı növlərinin adı. Velür şlyapa. Velür palto.
Qoyun, yunundan, xüsusilə zərif və yarımzərif yundan ən qiymətli parçalar – baston, triko, velür və başqaları hasil olur.
2. Zamşaya (üzüxovlu dəriyə) oxşayan dəri növü.
VELOSİPEDÇİ
VELVÉT

Значение слова в других словарях