VULQARLAŞDIRILMAQ

məch. Bayağılaşdırılmaq, qabalaşdırılmaq, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək.
VULQARLAŞDIRILMA
VULQARLAŞDIRMAQ

Значение слова в других словарях