XƏBƏRSİZ

нареч. хабарсуз (1. хабарни авачиз, хабар тагана, лугьун тавуна, жузун тавуна, чир тавуна, ижаза авачиз; 2. малумат, чирвал, билиг авачир; 3. пер. са къайгъуни, дертни, фикирни авачир; xəbərsiz olmaq хабарсуз хьун, са малуматни, хабарни тахьун).
XƏBƏRLƏŞMƏK
XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZ

Digər lüğətlərdə