XALYƏDDİN

əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XALİYƏDDİN
XAMİD