Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • XUBALI

  yaxşı Alı, gözəl Əli

  Полностью »
 • XUBAN

  yaxşılar; gözəllər, göyçəklər

  Полностью »
 • XUBƏLİ

  yaxşı Alı, gözəl Əli

  Полностью »
 • XUBLAR

  yaxşılar, gözəllər, göyçəklər

  Полностью »
 • XUBYAR

  yaxşı yar, sevgili; gözəl dost

  Полностью »
 • XUDABAXIŞ

  Allah tərəfindən bəxş olunan, Tanrı hədiyyəsi

  Полностью »
 • XUDABƏNDƏ

  Allahın qulu, Tanrı köləsi

  Полностью »
 • XUDADAD

  Allah vergisi, Tanrı verən

  Полностью »
 • XUDADAT

  Allah vergisi, Tanrı verən

  Полностью »
 • XUDAFƏR

  Allahın işığı, odu; Tanrının alovu, parıltısı

  Полностью »
 • XUDAFİR

  Allahın işığı, odu; Tanrının alovu, parıltısı

  Полностью »
 • XUDAİ

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAKƏRİM

  Allah səxavətlidir, Tanrı alicənab və kömək edəndir

  Полностью »
 • XUDAQULU

  Allahın qulu, Tanrının köləsi

  Полностью »
 • XUDAM

  mənim Xudam, mənim Allahım, mənim Tanrım

  Полностью »
 • XUDAMİR

  Xudanın əmiri, Allahın xəlifəsi, Tanrının komandiri

  Полностью »
 • XUDAN

  sənin Xudan, sənin Allahın, sənin Tanrın

  Полностью »
 • XUDANƏZƏR

  Allahın mərhəməti; Tanrının iltifatı (ilə doğulan oğlan)

  Полностью »
 • XUDAR

  özünü qoruyan, ehtiyatlı; səbirli, təmkinli

  Полностью »
 • XUDAŞ

  "Xuda" ilə başlayan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • XUDAŞİRİN

  Allah şirinliyi, Tanrı şirinliyi

  Полностью »
 • XUDAT

  "Xudadad" (bax) adının ixtisar forması

  Полностью »
 • XUDAVERDİ

  Allahın verdiyi, Tanrının bəxşişi

  Полностью »
 • XUDAVERƏN

  Allahın verdiyi, Tanrının bəxşişi

  Полностью »
 • XUDAVƏND

  ata, başçı; Allah, Tanrı

  Полностью »
 • XUDAY

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAYAR

  Allahın dostu, allahsevər; Allah köməyi. Tanrı yardımı

  Полностью »
 • XUDAYAT

  Xudanın (Allahın) əli

  Полностью »
 • XUDAYƏT

  Xudanın (Allahın) əli

  Полностью »
 • XUDAYİ

  Tanrıya bağlı olan, Allahın yaratdığı

  Полностью »
 • XUDAYİM

  qibləgahım, Tanrım, padşahım; Allaha olan sevgi qədər əziz

  Полностью »
 • XUDDAM

  "Xadim"in cəmi; xadimlər, xidmət edənlər

  Полностью »
 • XUDİYAR

  Allahın dostu, allahsevər; Allah köməyi. Tanrı yardımı

  Полностью »
 • XUDU

  xoşbəxt, uğurlu (Qədim t. dillərində işlənən "qud, qut" sözü ilə əlaqədardır. Bəlkə də, f. "xuda" teonimi də bununla bağlıdır)

  Полностью »
 • XUDUŞ

  birinci tərəfi "xuda" ilə başlanan mürəkkəb adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • XURŞİD

  Günəş, Günəş şüası

  Полностью »
 • XURŞİDƏ

  Günəş, Günəş şüası

  Полностью »
 • XURŞUD

  Günəş, Günəş şüası

  Полностью »
 • XUTKAR

  hökmdar, başçı

  Полностью »
 • İBA

  razı olmama, qəbul etməmə; imtina

  Полностью »
 • İBAD

  Allahın qulları, bəndələri

  Полностью »
 • İBADULLA

  Allahın qulları, kölələri, bəndələri

  Полностью »
 • İBARƏT

  mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş

  Полностью »
 • İBİ

  "İbrahim" adının əzizləmə forması

  Полностью »
 • İBİŞ

  "İbrahim" adının əzizləmə forması

  Полностью »
 • İBNİAMİN

  Aminin oğlu, Aminin övladı

  Полностью »
 • İBRAHİM

  atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması)

  Полностью »
 • İBRAHİMXƏLİL

  dost İbrahim, sevimli İbrahim

  Полностью »
 • İBREYİM

  atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması)

  Полностью »
 • İBRƏT

  nümunə; nəsihət, öyüd

  Полностью »