yığıncaq

Şəxslərin hər hansı məsələni birlikdə müzakirə etmək və həmin məsələyə dair qərar qəbul etmək məqsədilə toplaşması

yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi
yod çatışmazlığı xəstəlikləri

Значение слова в других словарях