YƏS

YƏS

ə. «Yasin» surəsinin adının yazıda qısaldılmış forması (qiraət zamanı «Yasin» şəklində tam oxunur).

YƏ’S

ə. 1) ölən adam üçün ağlama; matəm; 2) ümidsizlik, məyusluq.

YƏRQAN
YƏSAMİZ

Значение слова в других словарях