YABANILAŞMA

сущ. от глаг. yabanılaşmaq :
1. одичание
2. отчуждение
YABANI
YABANILAŞMAQ

Digər lüğətlərdə