yayım siqnalı

Teleradio proqramlarını və əlavə informasiyaları ötürən elektromaqnit dalğaları

yayım kanalı
yayım təşkilatının verilişi