ZÜHTÜ

tərkidünya, dünya nemətlərindən əl çəkən, dünyaya rəğbət etməyən.
ZÜHTİYYƏ
ZÜLAL